Pseudoscience Watch & Coinhive Malware Cryptojacking

Pendahuluan Case study ini berkisar tentang dakwaan yang mengatakan Pseudoscience Watch (PW) secara tidak beretika menggunakan teknik web miningĀ iaitu cypto mining menggunakan web browser dalam website mereka. Isu ini hangat diperkataan seawal Januari 2018 yang menyebabkan PW menutup website mereka daripada akses orang awam. Latar Belakang Berdasarkan kepada maklumat yang diberikan oleh PW: Selasa 9/1/2018 Mengikut log, CPU server mencatatkan …